PAKEISTAS LR DARBO KODEKSAS – DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ

  • gruodžio 5th, 2012

    Pakeistas LR darbo kodeksas. Nuo 2016 m. sausio 1 d. kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas bus išmokama ne daugiau kaip už trejus metus (įsigalioja 2012 m. gruodžio 1 d.)

    LR darbo kodekso 177 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama ne daugiau kaip už trejų darbo metų nepanaudotas kasmetines atostogas, jei darbuotojas faktiškai galėjo jomis pasinaudoti ir kolektyvinėje sutartyje nenustatyta kitaip.

    Ši nuostata taikoma nuo 2016 m. sausio 1 d. Darbuotojai, iki 2012 m. gruodžio 1 d. turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2015 m. gruodžio 1 d. Nutraukiant darbo sutartį iki 2015 m. gruodžio 1 d., piniginė kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas.

    www.lrs.lt